en|fr

Vrijmetselaarsloge Willem Fredrik

Loge Willem Fredrik, opgericht in 1814, is een moderne loge met een roemrucht verleden binnen de Amsterdamse Vrijmetselarij. Als vrijmetselaren gebruiken we eeuwenoude symbolen en rituelen als inspiratiebron voor het zelfstandig zoeken naar waarheid, met een open blik naar de wereld en de medemens. De symbolen zijn oud, maar de thema’s en patronen zijn uiterst actueel. De wereld lijkt soms verdeelder dan ooit en simpele antwoorden uit een beperkte sociale bubbel schieten dikwijls tekort.

Binnen de beslotenheid van de loge vinden wij gelijkgestemden, geen gelijk denkenden. We koesteren de verschillende visies en denkwijzen. Zoals een oud-voorzitter vaak zegt: “Het is het verschil tussen u en mij dat interessant is!” De loge is een plek waar de leden hun gedachten aanscherpen, broederschap ervaren en hun eigen spiritualiteit ontdekken en ontwikkelen.

Als Vrijmetselaarsloge zijn wij een inwijdingsgenootschap. Centraal staan symbolen en rituelen die uitdrukking geven aan het ontwikkelingsproces dat iedere mens doormaakt in relatie tot zichzelf, tot de wereld om hem heen en tot datgene wat hoger is en moeilijk in gewone woorden uitgedrukt kan worden. De rituelen waarmee loge Willem Fredrik werkt zijn in overeenstemming met historische werkwijzen: rijk aan betekenis en bedoeld om een diepe indruk te maken. Wijsheid, kracht en schoonheid zijn daarbij de begrippen waar iedere Vrijmetselaar individueel en in broederschap continu inhoud aan probeert te geven.

Loge Willem Fredrik is men only en heeft een grote diversiteit aan leeftijden (begin 30 tot eind 80 jaar) en levensstijlen in huis. Wij komen slechts twee keer per maand bij elkaar en er is een hoge participatiegraad. De kledij is een goed gesneden donker pak in plaats van het binnen de vrijmetselarij gebruikelijke rokkostuum. De loge organiseert lezingen en betrekt de dierbaren van haar leden bij het logeleven. Verschillende keren per jaar bezoeken we een loge in het buitenland en we onderhouden hartelijke banden met loges door heel Europa.

Twee of meer keren per jaar organiseert Willem Fredrik open avonden die ook toegankelijk zijn voor belangstellenden. Voor meer informatie: open avonden.