en|fr

Loge Willem Fredrik neemt elk jaar enkele nieuwe leden aan. Wij nodigen ‘vrije mannen van goede naam’, andere toelatingseisen zijn er niet, van harte uit contact met ons op te nemen. Een persoonlijk gesprek met een of meer van onze leden is altijd mogelijk, dat doen we graag.

Loge Willem Fredrik komt twee keer per maand bij elkaar: op de eerste maandag en laatste vrijdag van de maand.

Contactpersoon van de loge is de secretaris: secretaris@willemfredrik.nl

Loge Willem Fredrik op Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Loge_Willem_Fredrik

Loge Willem Fredrik heeft logenummer 36, we schrijven formeel voluit Loge Willem Fredrik nr. 36, O:. Amsterdam.

Loge Willem Fredrik is door de Nederlandse Staat aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN: 816044636

Loge Willem Fredrik is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40536161
Mocht u contact met ons willen opnemen, ons postadres is:

Loge Willem Fredrik
Vondelstraat 39
1054 GJ  Amsterdam

Open avonden

Loge Willem Fredrik organiseert door het jaar heen een aantal open avonden met gastsprekers. De loge hecht er waarde aan om naast haar besloten karakter ook midden in de wereld te staan. Dat doen we door sprekers uit te nodigen om hun visie op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen te belichten en te bespreken. Hierbij betrekken we ook onze naasten en in onze loge geïnteresseerden. In het gesprek na afloop van de lezingen streven we ernaar de methode van de vrijmetselarij te volgen: dialoog in plaats van discussie en debat, waarbij goed naar elkaar wordt geluisterd en elkaars standpunten worden gerespecteerd, ook al zijn we het er niet mee eens. Dat laat natuurlijk onverlet dat de eigen mening kan veranderen onder invloed van de mening van anderen. Hieronder treft u een selectie van sprekers aan die eerder bij onze Loge te gast zijn geweest, inclusief de thema’s van hun voordrachten.

Vrijdag 22 maart 2024
Op vrijdag 22 november 2024 organiseert Loge Willem Fredrik een Open avond met als titel: “Kennismaking met de Vrijmetselarij”. Meer informatie over deze bijeenkomst treft u aan in de aankondigingspagina. Indien u zich wilt aanmelden voor deze avond, vul dan daar uw contactgegevens in.Zie hieronder een overzicht van de voorgaande sprekers:

 

Dries van Agt

Ex-premier en emeritus hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Nijmegen over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Op het scherpst van de snede.

 

Peter Blom

Directievoorzitter van de Triodos bank over de Toestand van de Wereld Post Lehmann. ‘Wat kunnen we leren, kunnen we iets leren van de financiële crisis en haar nasleep?’

 

Michael Bruyn

Auteur ‘De Pocketfilosoof voor ondernemers’ (2015) over de Kracht van Wijsheid. ‘Kan filosofie helpen bij het oplossen van onze alledaagse praktische problemen?

 

Afshin Ellian

Hoogleraar en columnist over Gewetensvrijheid. ‘Polarisatie is wezenlijk voor de politiek, maar wel eindig’.

 

Harry Starren

Auteur ‘Think like a manager, don’t act like one’ (2016) over Draagkracht voor duurzaamheid. ‘Kan een kunstzinnige en ambachtelijke aanpak helpen bij het scheppen van een duurzame economie?’

 

Janny van der Heijden

Culinair adviseur en redacteur over Eten, wat we eten en het nemen van onze verantwoordelijkheid in de voedselketen. ‘What you get is not always what you see. Kunnen we nog wel zeggen: ‘Bon Appetit’?

 

Herman Wijffels

Ex Rabo topman, Ex SER over Circulaire Economie. ‘Hoe kunnen we waarde vernietiging minimaliseren en waarde creatie in ieder schakel van het systeem nastreven?’

 

Marita Matthijsen

Auteur van het boek “Jacob van Lennep – Een bezielde schavuit”. Een lezing over een bevlogen man en schrijver die voor zijn tijd visionaire zaken heeft bereikt, waaronder het aanleggen van de Amsterdamse waterleiding. Van Lennep was in zijn tijd lid van Loge Willem Fredrik en schreef  op satirische wijze over de ‘fysiologie van de vrijmetselaar’.

 

Mikkel Hofstee

Mikkel nam afscheid van de dealingroom in de Londense City en richtte ‘Lifeguard’ op dat zich inzet voor het vergroten van vitaliteit binnen organisaties. Mikkel Hofstee pleit er voor om dichter bij onze natuur te komen en de vooruitgang voor ons te laten werken.

 

Paul van Tongeren

zelf ook vrijmetselaar, heeft in de archieven van de Vrijmetselarij in Den Haag 300 handgeschreven kantjes gevonden van zijn tante, Jacoba van Tongeren. Deze geven ons een unieke inkijk in het verzetswerk en de gevoelens van Jacoba van Tongeren. Jacoba heeft als “Bonnenkoningin“ duizenden onderduikers van voedselbonnen voorzien en een succesvolle verzetsbeweging van honderden verzetsstrijders gerund. Dankzij o.a. methodes uit de Vrijmetselarij wist zij uit handen te blijven van de Duitsers. Haar levensverhaal is terug te vinden op www.jacobavantongeren.nl. Wij zijn zeer verheugd dat Paul op onze open avond ons meer gaat vertellen over de verhalen uit zijn boek: Jacoba van Tongeren, De Bonnenkoningin. 

 

Eddy Terstall

Filmmaker over Het Manifest voor de Vrijheid van Meningsuiting. Urgent en rauw na de moord op Theo van Gogh.

 

Yfke Laanstra

Auteur van ‘Bits, bytes en bewustzijn’. Een boek waarin zij ons meeneemt in de wereld van Biohacking, Transhumanisme, Holistic Hacking en Slow Tech. Zelfrealisatie en -ontwikkeling via dit ‘Ken Uzelve’ is al drie eeuwen lang het doel van de vrijmetselarij; een unieke methode tot zelfkennis en een inspiratiebron voor haar leden.