en|fr

Loge Willem Fredrik neemt elk jaar maximaal vijf nieuwe leden aan. Wij nodigen ‘vrije mannen van goede naam’, ook en juist met een ander profiel, kleurrijk en nieuwe medelanders, uit contact met ons op te nemen.

Loge Willem Fredrik komt twee keer per maand bij elkaar. Op dit moment zijn dat de eerste maandag en laatste vrijdag van de maand. De vrijdagavond geeft wat meer vrijheid, omdat voor de meesten van ons, zonder jonge kinderen, dat spreekt, de zaterdag vrij is.

In ieder geval twee keer per jaar organiseren we een openbare lezing, waar vanzelfsprekend ook belangstellenden van harte welkom zijn. Onderaan deze pagina vindt u de datum en het onderwerp van de eerstvolgende open avond alsmede een lijst met eerdere sprekers. Een persoonlijk gesprek met een of meer van onze leden is altijd mogelijk, dat doen we graag.

U bent op deze website geen namen van leden tegen gekomen. Dat is niet omdat we niet open of transparant zouden willen zijn, integendeel. We hechten echter aan uw en onze privacy in een tijd, waarin veel, zo niet alles (digitaal) toegankelijk en beschikbaar wordt geacht te zijn.

 

Contactpersoon van de loge is de secretaris: info@willemfredrik.nl

Loge Willem Fredrik op Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Loge_Willem_Fredrik

Loge Willem Fredrik heeft logenummer 36, we schrijven formeel voluit Loge Willem Fredrik nr. 36, O:. Amsterdam.

Loge Willem Fredrik is door de Nederlandse Staat aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN: 816044636

Loge Willem Fredrik is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40536161
Mocht u contact met ons willen opnemen, ons postadres is:

Loge Willem Fredrik
Vondelstraat 39
1054 GJ  Amsterdam

Open avonden

Loge Willem Fredrik organiseert door het jaar heen een aantal open avonden met gastsprekers. De loge hecht er waarde aan om naast haar besloten karakter ook midden in de wereld te staan. Door sprekers uit te nodigen om belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen te belichten en te bespreken, en tegelijkertijd naasten en geïnteresseerden te betrekken. In het gesprek na afloop van de lezingen streven we ernaar de methode van de vrijmetselarij te volgen: dialoog in plaats van discussie en debat, waarbij goed naar elkaar wordt geluisterd en elkaars standpunten worden gerespecteerd, ook al zijn we  het er niet mee eens. Dat laat natuurlijk onverlet dat de eigen mening kan veranderen onder invloed van de mening van anderenHieronder treft u een selectie van sprekers die eerder bij onze Loge te gast zijn geweest en de themas of aanleidingen van hun betogen.Zie hieronder een overzicht van de voorgaande sprekers:

 

Dries van Agt

Ex-premier en emeritus hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Nijmegen over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Op het scherpst van de snede, de loge verliest twee leden.

 

Peter Blom

Directievoorzitter van de Triodos bank over de Toestand van de Wereld Post Lehmann. ‘Wat kunnen we leren, kunnen we iets leren van de financiële crisis en haar nasleep?’

 

Michael Bruyn

Auteur ‘De Pocketfilosoof voor ondernemers’ (2015) over de Kracht van Wijsheid. ‘Kan filosofie helpen bij het oplossen van onze alledaagse praktische problemen?

 

Afshin Ellian

Hoogleraar en columnist over Gewetensvrijheid. ‘Polarisatie is wezenlijk voor de politiek, maar wel eindig’.

 

Harry Starren

Auteur ‘Think like a manager, don’t act like one’ (2016) over Draagkracht voor duurzaamheid. ‘Kan een kunstzinnige en ambachtelijke aanpak helpen bij het scheppen van een duurzame economie?’

 

Janny van der Heijden

Culinair adviseur en redacteur over Eten, wat we eten en het nemen van onze verantwoordelijkheid in de voedselketen. ‘What you get is not always what you see. Kunnen we nog wel zeggen: ‘Bon Appetit’?

 

Herman Wijffels

Ex Rabo topman, Ex SER over Circulaire Economie. ‘Hoe kunnen we waarde vernietiging minimaliseren en waarde creatie in ieder schakel van het systeem nastreven?’

 

Marita Matthijsen

Auteur van het boek “Jacob van Lennep – Een bezielde schavuit”. Een lezing over een bevlogen man en schrijver die voor zijn tijd visionaire zaken heeft bereikt, waaronder het aanleggen van de Amsterdamse waterleiding. Van Lennep was in zijn tijd lid van Loge Willem Fredrik en schreef  op satirische wijze over de ‘fysiologie van de vrijmetselaar’.

 

Mikkel Hofstee

Mikkel nam afscheid van de dealingroom in de Londense City en richtte ‘Lifeguard’ op dat zich inzet voor het vergroten van vitaliteit binnen organisaties. Mikkel Hofstee pleit er voor om dichter bij onze natuur te komen en de vooruitgang voor ons te laten werken.

 

Eddy Terstall

Filmmaker over Het Manifest voor de Vrijheid van Meningsuiting. Urgent en rauw na de moord op Theo van Gogh.

 

Yfke Laanstra

Auteur van ‘Bits, bytes en bewustzijn’. Een boek waarin zij ons meeneemt in de wereld van Biohacking, Transhumanisme, Holistic Hacking en Slow Tech. Zelfrealisatie en -ontwikkeling via dit ‘Ken Uzelve’ is al drie eeuwen lang het doel van de vrijmetselarij; een unieke methode tot zelfkennis en een inspiratiebron voor haar leden.